Ngày 18/6/2020, đấu giá găng tay tồn kho tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) – Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Công ty CP VRG Khải Hoàn ủy quyền như sau: